Swedbank Latvia For PC

15

Swedbank Latvia App For PC

Swedbank Latvia

Swedbank Latvia For PC (Windows 7,8,10,XP) Free Download.Swedbank Latvia App for PC Download Full Version.Download Swedbank Latvia App for PC,Laptop,Windows Latest Version.There have lost of free apps for pc just check Free Unegui.mn App For PC.I think you will like Free FL Mobile Studio – Phone App For PC that will give you a fun time.If you like this apps for pc just Free LAZY IPTV App For PC too.

Download Free Swedbank Latvia App For PC.Free and safe download.Our site helps you to install Swedbank Latvia apps games available on Google Play Store too.You can download android apps and android games to desktop of your PC.If you like Swedbank Latvia APK you can download Free PdaNet+ App too.If you’ve fed up with playing your Swedbank Latvia android application on your small Android screen, let us show you how to run Swedbank Latvia app on windows.You can run Android APP,APK,Games on PC or laptop using an Android emulator app.You Can Download Swedbank Latvia APP for PC Here.

[LAT]Ielādējiet lietotni, un piekļūt Swedbank internetbankai varēsiet ar vienu klikšķi.
Mobilās lietotnes iespējas:
– Naudas pieprasījuma nosūtīšana jebkuram saņēmējam
– Naudas sūtīšana saviem saņēmējiem, neievadot kodu
– Ātrais atlikums – uzziniet konta bilanci, pakratot savu telefonu
– Vietējie maksājumi
– Maksājumi starp saviem kontiem
– Konta bilance un pārskats
– Priekšapmaksas karšu papildināšana
– Valūtu kursi un valūtas maiņa
– Budžeta plānotājs
– Filiāļu un bankomātu karte
– Vērtspapīru darījumi
– Lietotne ir pieejama privātpersonām un uzņēmumiem
Lai piekļūtu mobilai internetbankai, izmantojiet savu pastāvīgo paroli un kodu karti vai kodu kalkulatoru. Šī ir “Swedbank” AS (reģ. nr. 40003074764) izstrādāta oficiālā lietotne mobilajai internetbankai, un tā ir paredzēta Android ierīcēm.

Drošība pirmajā vietā!
– Vienmēr aizsargājiet savu mobilo ierīci ar paroli.
– Neļaujiet citiem lietot savu mobilo ierīci, lai nedotu iespēju nosūtīt naudu, neievadot kodu.
– Ja jūsu mobilā ierīce tiek nozagta vai pazaudēta, nekavējoties bloķējiet pakalpojumu internetbankas sadaļā (Mobilā lietotne -> Pakalpojumi bez koda) vai zvanot uz 67 444 444.
– Regulāri pārliecinieties par jūsu veikto maksājumu pareizību.

[ENG]
Download the application and access Swedbank Internet Banking page from your mobile phone with just one click!
Mobile Internet Banking features:
– Sending money request to anybody by SMS or e-mail
– Sending money without entering codes
– Quick balance – check your account balance by simply shaking your phone!
– Domestic payments
– Payments between your accounts
– Account balance and statement
– Recharging of prepaid cards
– Check exchange rates, currency exchange
– Finance planner
– Map of branches and ATMs
– Trading securities, investment news, stock indices
– Internet banking for private and corporate customers
To log in to Mobile Internet Banking, use your current password and code card/code calculator for authentication.
This is the official application developed by Swedbank AS (reg. code: 40003074764) for Mobile Internet Banking in Android devices.
Safety first!
– Always protect your mobile device with a password!
– Don’t let others use your mobile device in order to prevent unsanctioned money transfers!
– If your mobile device is stolen or lost, immediately block the service via Internet Banking (Mobile Application –> Services without a code) or by phone on 67 444 444!

[RUS]Загрузив приложение, можно подключиться к своему Интернет-банку Swedbank при помощи одного клика.
Возможности мобильного Интернет-банка:
– Отправка запроса денег любому получателю
– Отправка денег своим получателям до 30 EUR без кода
– Быстрый остаток – узнайте баланс счета, просто встряхнув свой телефон!
– Местные платежи
– Платежи между своими счетами
– Остаток и выписка счета
– Пополнение карт предоплаты
– Валютные курсы и обмен валют
– Планировщик бюджета
– Карта филиалов и банкоматов
– Сделки с ценными бумагами, новости инвестиций, биржевые индексы
– Интернет-банк для частных и юридических лиц
Чтобы подключиться к мобильному Интернет-банку, необходимо авторизоваться, используя свой постоянный пароль и код с кодовой карты / кодового калькулятора.
Это официальное приложение мобильного Интернет-банка для устройств Android, разработанное АО «Swedbank» (рег. № 40003074764).
Безопасность прежде всего!
-Всегда защищайте свое мобильное устройство с помощью пароля!
– Не разрешайте другим лицам пользоваться вашим мобильным устройством, чтобы избежать риска несанкционированной отправки денег!
– Если ваше мобильное устройство потерялось или было украдено, незамедлительно заблокируйте услугу в интернет-банке (Мобильное приложение –> Услуги без кода) или по телефону 67 444 444!

How To Play Swedbank Latvia Apps On PC,Laptop,Tablet

1.Download and Install Android Emulator on PC,Laptop,Tablet.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC, Laptop,Windows 7,8,10,XP.

3.Open Android Emulator for PC,Laptop,,Windows 7,8,10,XP import the Swedbank Latvia Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install Swedbank Latvia APPS for PC Windows.Now you can play Swedbank Latvia Apps Games on PC.

DOWNLOAD APP    DOWNLOAD EMULATOR